Rest & Digest vs. Fight and Flight [VDOs]

สวัสดีครับนักเรียนโยคะตื่นรู้

ในคลาสครู หากใครเข้ามา ‘check-in’ กันที่ @AbsoluteYouPhuket หรือบางครั้งครู Live via Facebook บ่อยๆ จะสังเกตว่า ผมชอบสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ ‘โยคะสมอง’ อยู่บ่อยๆนะครับ บางครั้งผมก็เอาไปสอนเด็กๆกับ @SpideyYoga ด้วย

Hi Awakening Yogis,

I love yoga and neuroscience, sometimes i teach that to kids via Super-Brain Yoga with my buddy @SpideyYoga. In my classes, especially this month of 3rd chakra (rest & digest) as a theme, if you come to the classes or follow my Facebook Live vdos, you will notice that i often use the nerdy terms like “fight and flight vs rest and digest”, “vagus nerve”, etc. 

สมองเราเป็นอะไรที่ลึกลับและน่าทึ่งมากครับ เขากำลังอ่านซึมซับบทความนี้อยู่ก็จริง แต่ลึกๆแล้ว เขามีจิตสัมผัสสถานการณ์องค์รวมและถามคำถามนี้เสมอ ว่า…

ในสถานการณ์นี้ ตอนนี้และใน 5-10 นาทีข้างหน้า เจ้านายฉัน (ร่างกายหยาบ) จะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมน้าาา?!?!!

Our brain is so mysterious to many scientists and hopefully always will be because it’s like the brain trying to use brain power to study itself. Just like the dog trying to wag its tail and/or the fish trying to study or do a Ph.d. on water 😉

As you read and digest this information from the blog, your brain (rather amygdala) always asks this question:

“Right freaking now, is the master (this fresh and blood body) is safe and going to survive in the next 5 min (or in some stressful situation, tomorrow)?”

If you are reading this after a long day at work or traffic and you still feeling stressed out or not fully relaxed, watch your breathing pattern and FEEL the answer of: “Am i at peace and feeling safe?” If it’s shallow breathing on the chest, i call that ‘breathe to survival’, the answer to that question would be “No, subconsciously i dont feel at peace or safe.” Only by accepting that shit within fully you can be liberated and shift your breathing pattern into DEEP, long, diaphragmatic breathing. Because it’s a healthier way to live your life and minimize stress, slow down aging and so on.

หากท่านนั่งอ่านสิ่งนี้อยู่แล้วเพิ่งเลิกจากงานเครียดๆ รถติด ท่านสังเกต pattern การหายใจดูนะครับว่า ช้า ลึกๆไปหากระบังลม หรือ หายใจแค่อก (chest breathing, survival breathing) เพิ่ออยู่รอดไปวันๆ?

แม้สมัยนี้เราไม่ต้อง ย้ายถิ่นฐานบ่อย หรือวิ่งหนี เสือสิงห์ ต่างๆเหมือนยุคบรรพบุรุษเรา เรามีเก้าอี้ มีรถ มีเครื่องบิน ก็จริง แม้ตัวแปรทางสังคมภายนอกเปลี่ยนไปแล้ว แต่สมองเรายังไม่วิวัฒนาการตามครับ

Even though our society has evolved far beyond the stone age that we or rather our ancestors needed to survival by running away from predators like lion, tigers, or dinosaurs wild animals that used to be the threats, but we, in the 21st century, still using the same brain that rarely evolved to meet the need of the ‘evolved’ society, by evolved i meant like technologically not much of spiritually as you see in the main media about negativity and wars

หากยังเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน ปฏิกริยาในร่างกายก็จะเป็นเหมือนเมื่อ หมื่นปีก่อน ที่เราต้องคอยกังวลกับการเอาตัวรอด หายในสั้นๆ หัวใจเต้นแรง ความดันไม่ปกติ อาหารไม่ย่อย นอนไม่หลับ ฯลฯ

In other words, though we no longer have to run away from wild animals to survive like our ancestors, we still have the same response as we drive in traffic and being stressed out at work. 

To use the computer science terms, the hardware (external, physical environment) has updated from stone age 1.0 to modern age 2.0 (filled with technologies and chairs) but the software, our brain hasn’t been updated as much!

แต่เนื่องจาก การหายใจ เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ และ ไม่ต้องควบคุมก็ได้ (semivoluntary) เราสามารถเปลี่ยนพลังงานข้างในได้ ผ่านการฝึกหายใจด้วยท้องทั้งบนแมท และนอกแมทครับ (pranayama and diaphamatic breathing) เพื่อให้ Vegus nerve ทำงานเป็นปกติครับ

ใครว่าง และชอบการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ผมได้รวบรวม Playlist นี้ไว้ให้ ลองมาดูกันนะครับว่า ศัพท์ที่ผมพูดในคลาสจะสนุกมากเช่นไรหากมี Animation ให้เข้าใจง่ายขึ้น (ฝึกภาษา English ด้วยนะครับ)

However, there’s hope for humanity!

Because breathing is semi-voluntary, meaning that we can control (and both no need to control, see while you are asleep) and practice deep, diaphragmatic breathing to receive the vital force: prana, chi, divine spacious light, breath of life, or whatever you want to name it. We can reduce stress and life life in BALANCE or homeostasis! =)

If you want to dig deeper, please check out the VDOs I gather for you in the playlist below. Let me know if you have any thoughts or questions in the comment=)

See you in classes, loves!

( ( ( P e a c e ) ) )

 

 

Please subscribe to my youtube for more VDOs and to support what i do to uplift humanity :’)

( ( ( Light & Love ) ) )

bank light

 

1 thought on “Rest & Digest vs. Fight and Flight [VDOs]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close