Picspirations for Full (Super) Moon Meditation Tonight | คำคมบาดลึกตื่นรู้สำหรับการอาบแสงจันทร์คืนนี้

| อ า ยุ จิ ต วิ ญ ญ า ณ |
| S p i r i t u a l A g e |

It’s time to awaken, rise and shine your Light in the darkness. Please don’t give up. We are supporting each other in this!

“As you spiritually age older, more dramatic, fake, or unnecessary relationships/friendships will fade away from your life. (As a result, you will fade away from their life as well.)
เมื่อคุณเริ่มอิ่มตัวกับการเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าชกต่อยดราม่าต่างๆตอนวัยรุ่น คุณจะเริ่มเรียนรู้ที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณ เมื่อนั้น ความสัมพันธ์ต่างๆที่ไม่จริงใจ เต็มไปด้วยผลประโยชน์ ดราม่า หรือที่หวังว่าคุณจะเปลี่ยน life style เพื่อเข้ากลุ่มยอม ‘fit in their box’ ก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณเองหากคุณไม่ไล่ตามหรือรั้งพวกเขาไว้เพราะลึกๆคุณอาจกลัวการเติบโตเข้าหาอิสระภาพและแสงสว่างการหลุดพ้นจากดราม่าในชีวิต…


  
  
  
  

Take courage. Don’t hold on if they don’t give a BS. Be grateful for everyone that has visited your path, they came to teach you who you may not want to become, to grow more mature, spiritually ripe.
จงกล้าที่จะปล่อยวางความสัมพันธ์เหล่านั้นไปแม้อาจหมายความว่าคุณต้องเหงา(ในช่วงแรก) เพื่อนที่เหลืออยู่ไม่กี่คนนี่แหละคือเพื่อนแท้ที่จะช่วยคุณเติบโตทางจิตวิญญาณ และคุณอาจช่วยเขาด้วยไม่มากก็น้อย และไม่ยึดติดดราม่ากับความสัมพันธ์ที่คงอยู่ นี่แหละสันติภาพภายในที่จะช่วยโลกมนุษย์สงบและ(ถ่วงเวลาอย่างน้อย)ให้ไม่เอาอาวุธนิวเคลียร์มาฆ่ากันอีก หากคุณปล่อยวางได้ชีวิตคุณอาจเบาขึ้น อาจถอดจิต บินได้ อ่านใจผู้อื่นได้ เห็นในสิ่งที่คนหลายคนไม่เห็นได้ แต่อย่าเข้าใจผิดว่านี่จะทำให้เราสูงกว่าคนอื่น เราคือพี่น้องกันทั้งจักรวาล ถูกรักเท่ากันมากครับ:’)

  

This is not intended to anyone, don’t take it personal. I learn to love humanity with all my heart even I’m alone in this mission. I’m not higher than you. I’m your neighbor. You are loved and being lifted higher as you breathe and read THIS. The fact you’ve been reading until now implies deep down you agree to be ready, let go of drama and spiritually fly, to some degree. Thank U for being born, being loved :’)

นี่ไม่ใช่พูดถึงใครโดยเฉพาะเจาะจง โปรดหายใจและไม่เอาการอ่านนี้เป็นดราม่าว่า’มันพูดถึงฉันไหม’ อย่าสำคัญตัวเองให้ตัวเองเจ็บปวดอีกเลยนะครับ โลกเราผ่านดราม่ามากพอแล้ว จงขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาสอนเรา ยกพลังงานอุ้มชูเราจะดีกว่า ไม่ว่าเราจะใส่สีตีตราว่าเขาดีเลวอย่างไร เขาจำเป็นต้องผ่านเข้ามาสอนคุณ… ตอนนี้หากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือโกรธผมนัยๆ ผมท้าให้กลับมาอ่านอีกทีในอีก5ปีหรือเมื่อรู้สึกไม่เหลือใคร!!!
จำไว้ว่าเราคือพี่น้องกัน เราจะผ่านยุคที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาตินี้ไปด้วยกัน ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ที่หายใจ ขอบคุณที่ยอมเกิดมา ขอบคุณที่อ่านถึงตรงนี้ (คุณอ่านมาตรงนี้ได้ก็แสดงว่าคุณน่าจะใกล้พร้อมบินหลุดพ้นด้วยกันแล้ว ขอบคุณที่ยอมถูกรัก”

#LoveLovesYou #AwakeningWithbank #transcendingYoga #Picspiration #AwakeningYoga #DeeperThanAsanas #YogaWithBank #AwakeningJournal #โยคะตื่นรู้ #คำคมบาดลึกตื่นรู้ #SupermoonMeditation #FullMoonMeditation #PrayForInnerPeace #PrayForWorldPeace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close